Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte

Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/08/15/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-1/

Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (1)
[W związku z tym, że nie znamy prawdziwej wersji Ewangelii, gdyż Nowy Testament został we wczesnym średniowieczu sfałszowany, Jezus (duchowe/kosmiczne imię: Sananda) rozpoczął 5 sierpnia 2013 r. dyktowanie przez Kathryn E. May oryginalnej wersji swego Przesłania sprzed dwu tysięcy lat].

Rozdział Pierwszy
Nowe Pismo Święte jako napisane przez Sanandę/Jezusa
przez Kathryn E. May, 05.08.2013
Jak wielu z was wie, przygotowujemy się do uwolnienia lada dzień funduszy dobrobytu (Prosperity Funds) dla dobra całej ludzkości, aby uwolnić wszystkich z uścisku gospodarczego niewolnictwa. Zostało tylko kilka detali do zrobienia z bankierami watykańskimi, które muszą być rozwiązane. Oni są przekonywani, żeby porzucili trzymane przez nich środki, aby umożliwić ich dystrybucję. Papież przedstawił im oferty nie do odrzucenia, a jak wiecie, wydał on już dekret pozwalający na ich aresztowania, który zacznie obowiązywać z datą rozpoczęcia w dniu 1 września 2013 roku. Zostało to zrobione celowo, aby dać im kilka tygodni, by zmienili zdanie dobrowolnie. Wydaje się, że niektórzy z nich zaczynają osłabiać swój uchwyt.
Tak jak wszyscy inni na Planecie Ziemia walczą z dawnymi zasadami i normami, tak urzędnicy Watykanu przez wieki zachowywali tajemnicę i absolutną władzę finansową nad całym światem zachodnim. Większość ludzi nie ma pojęcia o ogromnym bogactwie i cywilnych edyktach, które nadal są w mocy, które dają prawo własności kościoła wszystkich ziem, które kiedykolwiek były w posiadaniu Korony Anglii i wszystkich ziem, które były zjednoczone w ramach osi mocy, i wszystkich krajów Ameryki Południowej, które przyjęły wiarę Kościoła katolickiego. Obejmuje to prawie całą Europę i zachodnią półkulę. Tak, jak możecie podejrzewać, Kościół katolicki jest najpotężniejszą jednolitą siłą polityczną na planecie.
Przez uwolnienie z ich uścisku funduszy bankowych, obrońcy Skarbu dobrze wiedzą, że to byłby koniec ich osobistej mocy, i koniec z mitem, że Kościół katolicki jako instytucja był kiedykolwiek dobrze zamierzonym zakonem. Oczywiście, było wielu pobożnych i dobrych w intencji księży, biskupów i świeckich wiernych, w tym obecnego papieża Franciszka I, ale ta instytucja w Rzymie zawsze była zainteresowana przede wszystkim w politycznej i ekonomicznej władzy dla kontrolowania świata. To zbliża się do końca.
Wielu, którzy nie są religijni w ich obecnym życiu nie są świadomi skutków na całym świecie, jaki rozpad Kościoła Katolickiego będzie miał wpływ na życie każdego człowieka na tej planecie. Jest to ostateczna nieuchronność – kompletny demontaż Kościoła, w całej jego okazałości, przepychu i bogactwie. Będzie to również oznaczać koniec psychologicznego i religijnego brzemienia, jakie miał na swoich ludziach. Ledwo mogę wystarczająco mocno podkreślić ogromny wpływ, jaki będzie to miało na uwolnienie umysłów i serc ludzi.
To może wydawać się dziwne, dla niektórych z was, że to ja, który przyszedłem na ziemię jako Jezus, jestem w czołówce tego pozornego ataku na religię, która została rzekomo ustanowiona w moim imieniu. Zapewniam was, że ja nie tworzyłem i nigdy nie poparłem utworzenia dowolnej dużej organizacji, która nazywa się „Chrześcijaństwo”. I byłem przeciwny budowie wielkich świątyń; to był ważny element moich nauk. Przede wszystkim, nigdy nie wspierałem nauk, które zostały zaprojektowane dla zniewolenia myślenia i zachowania żadnego z moich uczniów.
Ja, Jezus, Jeszua ben Josef, byłem wychowywany jako Żyd. Ćwiczyłem zasady i etykę, których uczyłem się na kolanach moich rodziców, i nigdy nie porzuciłem istoty tych nauk, w którym zachęca się zdecydowanie etyczny i pobożny sposób życia. Byłem zainteresowany poszerzaniem granic judaizmu, aby stworzyć praktykę opartą na prostym zrozumieniu, że Miłość – Miłość Stwórcy i swoich bliźnich była jedyną zasadą potrzebną, aby żyć dobrym życiem. I nauczałem tego, że odwrócenie się od dogmatów i rutynowych praktyk, oraz wszelkich zasad jest pierwszym krokiem w zwróceniu się ku Bogu. Widzicie, chodzi o praktykę dnia, gdy żyłem, byłem radykalnym/libertariańskim/wolnym myślącym krzewicielem (agitator). To był powód, dlaczego zarówno potężna hierarchia społeczności żydowskiej, jak i Rzymianie chcieli mnie wyeliminować.
Wszelkie inne fundamentalistyczne sekty działające w obszarach, w których uczyłem, również były przeciwne temu, czego nauczałem, bo stałem za wolnością każdego człowieka do swobodnego porozumiewania się z Bogiem, nieskrępowaną żadnymi dogmatycznymi poglądami ludzkimi lub osądzającymi pomysłami. I nauczałem, że nie było potrzeby kapłanów lub pośredników – wszyscy ludzie posiadają wrodzoną zdolność do porozumiewania się telepatycznie z ich Bogiem, ich Aniołami, a nawet z ich przodkami. Czy to brzmi dla was jak jakiś zmyślony ekstremizmu New Age? Cóż, New Age, promują również własne niezrozumienie. Mianowicie, że duchowość ma spowodować, że poczujesz się dobrze, jako cel sam w sobie. Porozmawiamy o tym później.
Skupmy się tutaj na pierwszej lekcji, którą poślę do was przez Kathryn, która współpracowała ze mną w przeszłości, aby napisać rozdział w swojej książce o nazwie, „Christ You Never Knew” (Chrystus, jakiego nigdy nie znaliście). Proszę ją teraz, aby zaczęła przedstawiać moje nauki bezpośrednio dla Was, bez edycji, bez domieszek w przeciwieństwie do dokumentów, które mieliście dostępne aż do teraz. Jesteśmy mniej ograniczeni teraz przez język, ponieważ więcej osób mówi po angielsku, niż mówiło moim językiem aramejskim 2000 lat temu i my będziemy mieć większą kontrolę nad tłumaczeniami niż ja wtedy.
Proszę, żeby te lekcje były rozpowszechniane bez edycji, bez komentarzy, w całości. Wszelkie tłumaczenia, muszą być specjalnie uzgodnione przeze mnie. Będzie Dwanaście Początkowych rozdziałów, które pracują razem jako jedna Księga Nauk.
Tak długo, jak normy te będą spełnione, oferujemy je swobodnie (bezpłatnie) na całym świecie. My także witamy pytania od czytelników przez Kathryn i Anne Dehart. Odpowiem na nie chętnie, po pierwszych sześciu z tych przekazów, kiedy zostaną dokładnie poznane i zrozumiane. To jest nowe zjawisko, to jest twoja możliwość przeczytania „Pisma”, tak, jak ono było napisane w moich własnych słowach. Będę tu wkrótce, aby potwierdzić te słowa osobiście, ale podjęto decyzję w naszej Radzie, że jakieś przygotowanie byłoby bardzo pomocne dla wszystkich.
Kathryn, Lady Portia, dała jej pozwolenie, aby być pisarzem, który przedstawi światu te nauki, ze względu na nasze długie relacje wstecz od stworzenia tej galaktyki, z powodu jej głębokiego intuicyjnego zrozumienia pojęć, które przedstawię tutaj, i jej zdolności do dobrania słowa i znaczenia z pełną dokładnością. Wybrałem ostrożnie, a ona została przetestowana do granic jej wytrzymałości. Ona udowodniła, że wytrwała w zasadach Jedności, której uczę, niezależnie od wyzwań, jakie jej przedstawiono. Teraz czuję się zupełnie swobodnie prosząc ją, aby zrobiła tą ważną pracę dla nas w tym historycznym czasie, a ona zgodziła się wziąć na siebie odpowiedzialność.
Teraz, gdy nasze wprowadzenie jest kompletne, zacznijmy od pierwszej i najważniejszej lekcji, którą przedstawię na tych stronach:
Bóg jest Miłością. Ja, Sananda, reprezentacja Boga, jestem Miłością.
Mówię te słowa, które Pierwotny Stwórca tchnął w moje usta, i ja będę robił to dokładnie tak długo, jak moje życie, jako dusza, trwa wiecznie.
Żadna inna wersja moich słów, tylko ta, to słowa Ojca bezpośrednio przeze mnie. Wiele starych pism było reinterpretowanych lub celowo zniekształconych, aby służyć życzeniom tych u władzy, w celu utrzymania się ich przy władzy. Musimy zacząć od nowa. Jeśli chcesz zacytować mnie, proszę korzystać z tych nauk a nie ze starych tekstów.
Będę mówił tylko w słowach zachęty, które będą służyć do oświecania i podnoszenia ludzkości, aby wznieść się ponad strach, podziały i nienawiść, która była sposobem na życie na Ziemi od tysiącleci.
Ja nie przychodzę dla ustanowienia nowej religii, pod jakimkolwiek imieniem. Chciałbym uczyć prawdziwego sposobu – komunikacji z Bogiem i wszystkimi świadomymi istotami w Miłości, Współczuciu, Harmonii, Przebaczeniu, i Radości.
Wszelkie nauczanie, które rodzi poczucie strachu, poczucie winy, odrębności od innych, wyższość nad innymi żywymi istotami, lub przepaść pomiędzy jednostką a jej Prawdziwą Istotą nie jest Słowem Bożym, i nie może znaleźć się w moich słowach.
Jestem jednym z Bogiem, tak, jak Wy jesteście. MY JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ. To jest lekcja, którą przynoszę wam w Radości i Niekończącej się Miłości. Jesteś Bogiem, tak, jak Ja Jestem. Nie możemy być rozdzieleni, bo nie jesteśmy osobno. Żadna fizyczna odległość, żaden pomysł czy wiara nie może nas rozdzielić. Jesteśmy przeznaczeni do życia w harmonii i pokoju, w absolutnej Miłości. Niech tak będzie.
Jestem Sananda i zatwierdzam tę wiadomość z radością i nadzieją w sercu.
Zapisane przez Kathryn E. May 5 sierpnia 2013, godz. 2 p.m. EDT
Channeler: Kathryn E. May
http://www.whoneedslight.org/index.html … scriptures

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-nowe-pismo-swiete-i.html

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/08/19/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-5/

Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (5)
Rozdział Piąty
Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
Przepisane przez Kathryn E. May, PsyD, dnia 11.08.2013 r.
Jestem Sananda, ten, którego znaliście jako Jeszua ben Josef.
Niebo staje się bardziej niebieskie, a ludzie z Ziemi zwracają swoje twarze ku słońcu, czując, Światło, które kąpie was wszystkich, błogosławiąc was Miłością Boga, gdy przechodzicie przez wasze dni. Możecie poczuć beztroskie wibracje waszej drogiej Matki Ziemi, która świętuje swoje nowe narodziny, jej wstąpienie do 5-go wymiaru. Jesteście zaproszeni do udziału w podnoszącej energii, która jest wysyłana do was od Pierwotnego Stwórcy, aby podnieść wasze serca i pomóc wam doświadczyć mocy bycia połączonym z waszym sercem / umysłem.
Wasze serce / umysł, lub jak ja wolę mówić, wasza świadomość serca, jest to miejsce w waszym sercu, gdzie możecie myśleć, czuć i wiedzieć rzeczy, których wasz mózg sam nie może zrozumieć. Jesteście złożonymi istotami, Ludzkością, i macie możliwość utworzenia swoich połączeń neurologicznych w swoim ciele na różne sposoby. Większość z was nauczono, żeby przyjąć konfigurację, która pozwala myśleć tylko mózgiem, pomijając swoją świadomość serca. Wierzono, pod wpływem waszych „naukowych” osiągnięć, że racjonalne” myślenie jest lepsze od idei i myśli, które są pod wpływem uczucia.
Ten układ jest bardzo niefortunny, ponieważ to sprawia, że jesteście o wiele mniej inteligentni i twórczy, niż moglibyście być, gdybyście zachowali i rozwinęli całą inteligencję ciała, z którą się urodziliście. To w końcu zostało „odkryte” przez waszych naukowców, ale to jeszcze nie zmieniło sposobu kształcenia waszych dzieci. Będę miał sugestie dla was tutaj, aby pomóc wam przywrócić wrodzone połączenia z mocą waszej świadomości serca. Jak wielu z was odkryło, medytacja jest potężnym narzędziem do przywracania w sobie spokoju umysłu.
Omówmy przez chwilę, jak medytacja może zmienić wasze relacje z samym sobą.
Jesteście zaznajomieni z modlitwą i spokojnymi uczuciami, jakie ona przynosi, gdy wysyłacie prośby i swoje wyrazy wdzięczności do Boga lub innych Mistrzów. Słyszymy wasze modlitwy, i pracujemy nad tym, o co nas prosicie, we współpracy ze waszym Wyższym Ja. Nie możemy występować przeciwko waszemu planowi dla tego życia, który Wyższe Ja nadzoruje, ale staramy się zaoferować Miłość, Współczucie i Akceptację. Tak jak tradycyjnie praktykowana modlitwa jest rozmową w jedną stronę od Was do nas. Chcemy teraz otworzyć ten kanał, aby umożliwić komunikację dwukierunkową zamiast jednokierunkowej.
Wielka moc medytacji łączy spokojną i skupioną postawę podobną do modlitwy, ale z waszymi kanałami otwartymi na otrzymywanie informacji od nas w odpowiedzi dla was. Modlitwa jest często używana do proszenia o nas, o litość, albo zatrzymanie bólu w waszym życiu, lub życiu innych. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te rodzaje modlitw, ponieważ zdarzenia te nie są spowodowane przez Boga dla was samych, są one zwykle częścią indywidualnego planu który został przez was wypracowany we współpracy z Bogiem, waszym Wyższym Ja, Przewodnikami, Pomocnikami i Pierwszym Stwórcą. Będziemy jednak natychmiast reagować, aby przynieść ulgę, jeżeli wniosek, jaki wysyłacie wskazuje na coś, czego nie miało być w waszym Planie Życia.
Teraz, medytacja jest bardziej otwartą formą komunikacji. Ona pozwala na przeprogramowanie waszych systemów, aby odbierać fale o większej (częstotliwości), dzięki czemu możecie usłyszeć nasze odpowiedzi na wasze modlitwy. Wolimy to konwersacyjne podejście. Może to wydawać się dziwne dla tych, którzy czują się onieśmieleni obecnością waszych Mistrzów, ale pragniemy Was zapewnić, że nikt z nas nie chce być wielbiony, lub trzymany na dystans. Jesteśmy tutaj, aby służyć Wam, uczyć, i oferować Miłość naszych serc. Chciałbym komunikować się z Wami, świadomość serca ze świadomością serca, jak moglibyście powiedzieć.
Potraktujcie to jako działalność podobną do uczestniczenia w seminarium lub prywatnej sesji korepetycji ze swoim profesorem z college’u. Nauczyciel nie różni się od Ciebie w naturze; on / ona jest bardziej zaawansowana na drodze uczenia się na podstawie długich lat studiów i dyscypliny, pragnąc pomóc Ci w twoich postępach. To jest sposób, w jaki widzimy naszą pracę. Zapraszamy do ścisłej łączności z tymi, którzy są gotowi iść do przodu w pracy swojej duszy. Ta praca duszy zawsze wiąże się pewną formą progresji już wspominałem wcześniej: ucząc się przejmujecie kontrolę własnych uczuć i myśli, uzdrowienie z traumy i bolesnych wspomnień wielu wcieleń, usuwanie starych wzorców tego, czego nauczono was myśleć w kwestii „Kim jestem”, aby zrobić miejsce dla prawdziwej, błyskotliwej i wolnej Jaźni, jaką możecie być.
Zachęcam was, abyście zaczęli myśleć o sobie jako tym, który jest waszym Wyższym Ja. W tym obrazie, ucieleśniacie sumę wszystkich wcieleń, całą wiedzę i cały wzrost. Wasza aktualna osobowość i zbiór pomysłów, myśli, uczuć i przekonań, to tylko efemeryczny zbiór odpowiedzi na to, czego doświadczyliście w tym konkretnym życiu, niewielka część duszy, którą naprawdę jesteście. Rozpocznijcie przesuwając się z powrotem ze swojej obecnej Jaźni, aby uzyskać dużo szersze perspektywy tego ciała, tego krótkiego życia i linii czasowej, której doświadczyliście jak dotąd. Zobaczcie to życie jako część ogromnej całości, która jest waszą Kosmiczną Jaźnią i zobaczcie, tą Kosmiczną Jaźń jako część całości wielkiej rzeczywistości, która obejmuje całe Stworzenie.
Podczas medytacji na temat tej wizji siebie w Kosmicznej całości, zaczniecie widzieć, że nie jesteście ani małym, ani nieistotnym punkcikiem, ani ograniczonym i kompletnym Człowiekiem z egzystencją 80 lub 90 lat. Jesteście koniecznym trybikiem w wielkim kole życia, istotną częścią Wniebowstąpienia tej ziemi i ukochanym Dzieckiem Stworzenia.
Każde uczucie / myśl, każde działanie, każde życie odgrywa niezastąpioną część w odniesieniu do wszystkich innych, dotknęliście niezliczonej ilości innych dusz i zostaliście dotknięci przez nie. Nie ma nieznaczącego, czy zbędnego Bytu (istoty), nie ma nie znaczących, czy niepotrzebnych zdarzeń, nie ma przypadków, które nie odgrywają ważnej roli w rozwijaniu się wspólnego Losu (przeznaczenia) ludzkości.
Jeśli spojrzycie na siebie z tej perspektywy, zaczniecie rozumieć, jak was widzę. Każdy jest cenny, każdy byt jest wyjątkowy. Czujemy niezmierną miłość do was i mam nadzieję na przyszłość naszego ambitnego projektu. Wszyscy pracowaliście ze mną w nim przez wiele wcieleń na Ziemi. Każde z waszych wcieleń było waszym sposobem progresji wzdłuż drogi duszy na wyższy poziom oświecenia. W ten sposób włożyliście swój własny udział w tworzeniu rosnącego przypływu, który podnosi każdego na tej planecie. Dodatkowo, wykonaliście swoją część we współdziałaniu z innymi – waszymi bratnimi duszami, znajomymi i przyjaciółmi.
Niektórzy z was zgodzili się na życie, w którym jesteście wyzwaniem dla innych popychając ich w kierunku większej niezależności, czy większego współczucia lub tolerancji dla innych. Czasami ci z Was, którzy chcieli, posunąć się w swoim wniebowstąpieniu, nawet poświęcili się grając rolę oprawcy, co zainspirowało innych do organizowania się przeciw niewoli, aby stać się adwokatami większego dobra.
Widzicie, to jest potężna ironia w doświadczeniu życia na Ziemi. Ona przynosi odwagę, przekonanie i najwyższy poziom poświęcenia dla Światła, gdy ludzie są wprowadzani w najtrudniejsze sytuacje. Jest to model, który został przystosowany do szkolenia żołnierzy, którzy borykają się z najtrudniejszymi wyzwaniami w walce, w obozie popularnie zwanym startowym.
Tak, jest to sposób, w jaki wszechświat widzi wasz pobyt tutaj, i dlaczego są oni w zachwycie dla waszych postępów. Istnieją inne sposoby, aby ewoluować jako dusze, ale żadne nie są tak żmudne, dokładne, w kosmicznych warunkach i w wyniku nie dają takiej szybkiej zmiany.
W krótkim okresie około siedmiu tysięcy lat cywilizacja ta ewoluowała się w stosunkowo skuteczną umowę ogólną, w której większość ludzi na waszej planecie jest karmiona, ubrana i chroniona w takim stopniu, że populacja wzrosła wykładniczo. Mimo obszarów ubóstwa, długość waszego życia wzrosła na całym świecie, i jest coraz bardziej popularne przekonanie, że opieka medyczna, nauczanie, dostępność do czystej wody i wystarczające jedzenie jest prawem, którym wszyscy powinni się cieszyć. To jeszcze nie zostało osiągnięte, ale nasiona sukcesu zakorzeniły się w świadomości serc na całej planecie. Nawet z ingerencją tych rządzących, którzy umieścili własną chciwość przed dobrem innych, grupy prywatnych obywateli nadal osiągają cudowny postęp poprzez programy humanitarne.
My w wyższych wymiarach widzimy trajektorie waszych wysiłków. Rozpoczęte projekty w sposób naturalny dają impuls do działań w kierunku urzeczywistnienia ich w wysokich energiach obecnej fali energii Bramy Lwa z Centralnego Słońca. Akty dobroci podjęte wczoraj już wykonały lot do tarła dalszej hojności w innych. Działania tych, czytających te wiadomości zaczynają zmieniać poziom energii ze wstępnej nadziei na podekscytowane oczekiwanie. Możecie wszyscy czuć, że coś nadchodzi, coś ekscytującego i spełniającego ma się przebić do świadomości w was i w szerszym świecie.
To jest czas wzniecania, czas kwestionowania starych pomysłów i sposobów życia, w tym dwóch głównych obszarów: systemów wierzeń religijnych, które stały się sztywne i wykluczające, a także destrukcyjne dla ludzkiego szczęścia na bazie Miłości do innych, oraz przekonań o systemach ekonomicznych, które pozwalają, a nawet zachęcają do niszczenia Matki Ziemi, tej, która daje życie i pożywienie dla wszystkich.
Wszystko to będzie się zmieniać. Wróciłem, aby dać wsparcie i zachętę dla tych, którzy podążali za ich najgłębszą inklinacją, aby podnieść siebie i swoich bliźnich, aby wziąć udział w aktach dobroci i hojności, nawet gdy nikt nie patrzył na nich. Jest wielu „cichych bohaterów” wśród was i oni tworzą Legiony Światła, które staną się podstawą Nowego Złotego Wieku. Pochwalam was, a wszystkich, którzy są nowo obudzeni ze snu, pozdrawiam was z otwartymi ramionami i zapraszam do wspaniałego marszu ku wolności, równości i najgłębszemu szczęściu, które wynika z poczucia jedności ze sobą, ze Stwórcą i ze mną.
Jesteśmy tu dla Was w każdej chwili, czy jesteście obudzeni, czy śpicie, i szepczemy wam do ucha, nawet teraz, gdy czytacie te wiadomości. Jesteśmy Jednym.
Jestem Sananda, autor tych wiadomości, ten, którego znaliście jako Jezusa.
Zapisane przez Kathryn E. May, 11 sierpnia 2013, 11 pm, EDT

http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-piaty-nowe-pismo-swiete.html

http://www.whoneedslight.net/page/482481878

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/09/16/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-18/

Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (18)
Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
Rozdział Osiemnasty
Wyglądam chwili, kiedy będę mógł chodzić między wami. Tym razem będzie to święto dla nas wszystkich. Będziemy świętować wolność – swobodę definiowania siebie suwerenną istotą Boga, nieskrępowaną przez kontrolę Ciemnych, którzy zniewolili wszystkich na planecie swoimi ekonomicznymi sztuczkami zręcznych rąk. Oni zdobyli kontrolę nad niemal każdą transakcją finansową prawie w każdej części świata, ściągając ogromne bogactwo.
Powszechne używanie pieniędzy do określenia wszelkich transakcji między jedną osobą, a inną stało się ich narzędziem do wyeliminowania wszelkiego handlu, który nie był przez nich kontrolowany. Jak wiadomo, większość świata jest teraz w uścisku tego programu. Pozwoliło to, aby wszyscy byli opodatkowani, oceniani i nadzorowani we wszystkich interakcjach ważnych w ich życiu.
Te uciążliwe ramy kontroli są demontowane, unieważniane, ponieważ opierały się na nielegalnych praktykach. Są one zastępowane zupełnie innym systemem, który wyrówna szanse, jak lubicie mówić. Żadna osoba lub grupa nie będzie miała pozwolenia, aby kontrolować ogromne kwoty pieniędzy, jak robił to na przykład Bank Rezerwy Federalnej w USA. To jest właśnie demontowane, a jego szef podał się do dymisji. Podatki będą rzeczą z przeszłości, bo nie będą potrzebne, gdy wszystkie osoby będą miały dostęp do nieograniczonych funduszy, które były kontrolowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Banki każdego kraju, które wszystkie były w zmowie, aby kraść i gromadzić zasoby w swoich krajach.
Pętla wokół szyi każdego zostanie poluzowana i wszyscy będziecie w stanie odejść ze starego systemu bez zadłużenia. Wszystkie długi będą darowane, ponieważ większość światowych kredytów bankowych została zapisana w sposób oszukańczy. To bezprawie nie obejmuje oczywiście tych niezależnych małych banków, które zostały ustanowione przez ludzi, aby pomagać sobie nawzajem przez programy mikropożyczek czy kredytów, które utrzymują osoby fizyczne – kredytobiorców i kredytodawców – w kontakcie ze sobą.
Wyobraźcie sobie życie bez rachunków do zapłacenia, w którym wszystkie osoby są wolne, aby szkolić się, z pomocą utalentowanych ekspertów, aby osiągnąć dowolne twórcze przedsięwzięcia, które chcieliby osiągnąć. Wszystkie działania wspólnotowe, będą skupiały się wokół doceniania umiejętności i zdolności swoich członków, a moc kreatywności zostanie uwolniona w sposób, który był niewyobrażalny w starym systemie. Kiedy nikt nie będzie musiał wykonywać ponurej pracy ( z której większość miała do czynienia z ruchem pieniędzy i szczegółową dokumentacją przepływu pieniędzy), wszyscy będą mieli wolną inwencję, zorganizować coś w celach produkcyjnych czy pomóc swoim sąsiadom. Nie będziecie już zmuszani do wypełnienia harmonogramu swojego szefa, który jest niewrażliwy lub prostacki. Wybierzecie sobie osoby, którym chcecie pomóc, i jak chcecie wykorzystać swoje zdolności twórcze.
Wielu z was już położyło podwaliny dla projektów, które chcecie pielęgnować, czy to programy społeczne non-profit, programy sztuki, czy pomoc dla najsłabszych pośród was. Wszystkie te projekty będą wspierane, gdy ich zadaniem będzie naprawdę Większe Dobro. To będą pierwsi beneficjenci funduszy dobrobytu, tak, że wszystkim tym spośród was, którzy mają trudności będzie oferowana pomoc.
Byliście zaprogramowani przez Ciemnych, aby wierzyć, że ktoś, kto jest biedny musi być leniwy i nieodpowiedzialny. To nie jest prawda. Wielu mieszkańców żyjących ledwo powyżej ubóstwa stworzyło życie, w którym są spełnieni przez ich twórczość, którą jak czują, muszą realizować. Niewiele zrobiono, aby rozpoznać talenty początkujących artystów i muzyków, zwłaszcza gdy ich praca przenosiła głęboko znaczący komunikat, a wasza kultura jest dlatego biedniejsza. Sukces był zdefiniowany przez to, ile pieniędzy ktoś zarabia. To wszystko obróci się do góry nogami w Nowym Złotym Wieku planety Ziemi.
Mówię wam to wszystko teraz, bo Uniwersalne Prawa określają to, co nadejdzie. Bez wizji przyszłości i waszego aktywnego udziału w tworzeniu tych warunków, o których mówię, Złoty Wiek nie nadejdzie. Widzicie, jest to wspólne przedsięwzięcie. Razem mieliśmy wizję tego i wasza moc połączonych energii stworzy rzeczywistość, którą jesteśmy zdeterminowani zamanifestować. Tylko w ten sposób realne zmiany będą miały miejsce w ramach społecznych i ekonomicznych struktur planety.
Wielu z was było już świadkiem „cudownych” uzdrowień tych, którzy brali udział w naszych grupach uzdrawiających. Dowody zaczynają nadchodzić. Osoby w przewlekłym, „terminalnym” stanie powróciły do całkowitego zdrowia. Gdy moc intencji uzdrowienia setek ludzi koncentruje się na osobie potrzebującej uzdrowienia, choroba i niepełnosprawność topi się tak, jakby nie miała powodu (istnienia), którego nie ma. Potrzeba odwagi, aby przeciwstawić się medycznemu establishmentowi, wyleczyć się samemu, gdy lekarze powiedzieli wam, że nie ma nadziei, ale wielu zrobiło właśnie tak.
Stan doskonałego zdrowia jest stanem umysłu, takim, który nie został rozpoznany, ani nie był nauczany w waszej aktualnej kulturze. Azjatyccy uzdrowiciele nadal realizują swoje dawne praktyki zabiegów energetycznych i stosowania ziół, pomagając ludziom zająć się ich własnym zdrowiem, ale nawet te honorowane rzemiosła były często usuwane na korzyść bardziej gwałtownych i inwazyjnych zachodnich metod. Nowe formy uzdrawiania będą mogły się rozwijać, gdy placówki medyczne prowadzone przez firmy farmaceutyczne oraz duże korporacje i grupy interesu zostaną wyeliminowane z mieszaniny.
Są to bardzo skuteczne technologie, opracowane przez bardziej zaawansowane cywilizacje niż wasza własna, które łączą najlepsze zrozumienie z każdej dyscypliny na przestrzeni wieków. Arkturianie w szczególności – wysoko rozwinięta cywilizacja z Arcturusa – opracowali bardzo wyrafinowane metody leczenia ciała ludzkiego. Zrobili to nie dla siebie, ponieważ nie mają oni potrzeby tych zabiegów, ich istnienie w wyższych wymiarach nie pozwala na choroby lub deformacje.
Arkturiańcy Mistrzowie zrobili to tylko dlatego, że są oni grupą przeznaczoną jako służba innym, i są w stanie tworzyć metody, które są znakomicie skutecznymi narzędziami w schorzeniach ciała ludzkiego. Oni poświęcili swoje energie, aby opracować metody, które pomogą ludzkości w nauce przygotowania się do Wzniesienia przez uleczanie niepełnosprawności, która obniża wibracje i utrzymuje was w stanie nędzy.
Jesteście bardzo błogosławieni przez posiadanie takich przyjaciół z gwiazd tutaj do waszej dyspozycji. Ich statki są na orbicie teraz, tuż nad ziemią, osiągalne dla waszego użytku. To tutaj spotykamy się gdy robimy grupy uzdrawiające na BlogTalkRadio.com/ChannelPanel.
Na statku-matce, który jest zaparkowany na wysokiej orbicie nad Biegunem Północnym, jesteśmy witani przez Arkturian, Matkę i Ojca Boga, i dziesiątki Archaniołów i Mistrzów, których doświadczenie w sztuce uzdrawiania jest dobrze znane. Są teraz tysiące Arkturian tutaj, aby pomóc, i nie ma ograniczeń co do liczby osób, którym są chętni pomóc. Oni są dla was w grupach, które prowadzimy, albo indywidualnie. Wystarczy tylko ich wezwać.
Ćwiczycie swoje umiejętności medytacyjne, prawda? Bardzo ważne jest, aby robić to teraz, bo jest tak dużo dla was do nauczenia się i tak wiele informacji dostępnych, gdy otworzycie swoje serca i umysły, aby przywrócić swoje zdolności psychiczne, z których wielu z was zrezygnowało pod presją niedowierzania i kultury o zamkniętych horyzontach. Bądźcie śmiali, drodzy. Otwórzcie swoje trzecie oko. Oddychajcie delikatnie i wytrwale przez mózg w celu ułatwienia i łagodzenia wszelkich ciasnych i zwężonych miejsc, przez które informacje nie mogą swobodnie przepływać z powodu niepokoju i troski o codzienne problemy.
Niech będzie tak, jak wspaniała piosenka błaga was. „Nie jesteś w niebezpieczeństwie nieprzetrwania – aż do jutra”. Nie pozwólcie, aby wasz niepokój i wszczepiony przez wieki strach zrzucił was ze ścieżki najbardziej ekscytującego otwarcia waszej świadomości. Korzyści z rozwoju waszej wrażliwości na wyższe wymiary będą niezmierzone. Nieważne, że wasi tzw. naukowcy (lub ci, którzy mylnie ich cytują) udają, że nic nie wiedzą o eterycznym świecie poza waszymi pięcioma zmysłami. Cuda wszechświata występują na niekończących się poziomach – poziom na poziomie potencjalnych doświadczeń, których nie zaczęliście jeszcze badać.
Idźcie w głąb podświadomości – w środku mózgu macie kanał, który prowadzi bezpośrednio do niej – i połączcie się z waszym Wyższym Ja, jak już pouczaliśmy was, jak to zrobić. Podążajcie za linkami świadomości, które doprowadzą was do poziomu lub osoby, z którą chcecie się komunikować, czy to z przodkiem, Mistrzem, z którym masz prywatne powinowactwo lub swoim Aniołem Stróżem. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby Wam służyć i cieszyć się waszym wzrostem.
Taki jest cel tych wiadomości i medytacji, czy nie jest tak? Wasz wzrost i wzrost całego rodzaju ludzkiego. Nie macie pojęcia, jaki macie ogromny wpływ na świat wokół siebie, kiedy sięgniecie po to, utrzymacie i powstaniecie, aby spotkać jutrzenkę nowego Złotego Wieku, który czeka na was wszystkich. Podnieście siebie, drodzy, ze starej, rozpaczliwej negatywności która wypełniała wasz świat i wasze myślenie od tysięcy lat. To jest czas, aby zostawić za sobą brak zaufania, paranoję i strach. Wspólnie pokonacie te wszystkie stare uczucia i Ciemne filozofie.
To nie jest łatwo, zmienić cały wasz system wierzeń, ale wam się uda, jeśli będziecie podążali wraz z wieloma narzędziami, które stworzyliśmy dla Was. Początkowo nasze komunikaty były tylko w języku angielskim, ale tłumaczenia są teraz wykonywane, pod moim nadzorem, aby zapewnić wiadomości w tak wielu językach, jak to możliwe. Są w około 14-tu językach na miejscu, i wielu więcej w przyszłości. Jeśli znacie, wykwalifikowanych i zawodowych tłumaczy w mniej znanych językach, zapraszamy ich do udziału. Pragniemy podzielić się dobrą nowiną z każdym na świecie. Gdy skończą, tłumaczenia będą umieszczane na http://www.whoneedslight.org. Oferujemy je do dzielenia się, powielania, tylko prosimy, aby podawać nazwę channelera, tłumacza oraz stronę internetową. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby tłumaczenia były wykonywane przez ludzi, którzy zostali wybrani do tego celu, i żaden „automatyczny” tłumacz nie może być używany z oczywistych powodów.
Teraz, moi drodzy, zacznijcie, przez przeznaczanie waszych dni na duchowy rozwój ponad całą waszą inną aktywnością. Wasze bliskie relacje, a zwłaszcza relacje z waszymi dziećmi, są częścią tego rozwoju duchowego. Nie musicie spędzać długich godzin sam na sam w cichym miejscu – to nie jest doświadczenie w pojedynkę. Wzniesienie to coś, co musisz w końcu osiągnąć dla siebie, ale możesz to robić w przypływach i odpływach życia, w relacjach z bliskimi, w królestwie zwierząt i na łonie samej Matki Ziemi.
Wiecie, że nie jesteście sami. Wzniesienie ludzkości było zaplanowane w ramach demokratycznego procesu konsultacji i idei wspólnych. Byliście częścią tego planowania, a Wasz głos był potrzebny do zainicjowania tego świętego projektu. Widzicie, to było jednomyślnie uzgodnione w ramach Rad ludzkości, że wszyscy będą w to włączeni, wszyscy będą wspierani w każdy konieczny sposób, i wszyscy będą witani i pozdrawiani na mecie do 5. wymiaru, nie ważne ile to zajmie.
Oczywiście, gdy spojrzycie wokół siebie, zobaczycie, że są jeszcze tacy, którzy śpią, wojowniczo przywiązani do negatywnych postaw wyższości, osądu, obwiniania i bycia ofiarą. Te uporczywe nastawienia będą łagodzone i będą zanikać w obliczu fali Miłości i Światła, które nadal będą wylewane do całej sfery Ziemi, podnosząc wszystkie istoty do wyższych poziomów świadomości. Będziecie wkrótce potraktowani cudownymi ogłoszeniami, które uczynią to jasnym dla wszystkich na tej planecie, że wszystko się zmienia. Nie będzie zaprzeczania obecności waszych braci i sióstr z gwiazd, kiedy statki wylądują, na wielkie powitanie i uroczystości.
Aranżujemy te uroczystości teraz, Ukochani, i nikt nie może być bardziej podekscytowany niż ja sam jestem, tańcami z wami na ulicach, aby głosić wolność wszystkich ludzi, i dzielić się chwalebnym doświadczeniem bycia objętymi w Miłości i Świetle.
Jestem tu dla was, jestem poświęcony Wniebowstąpieniu ludzkości i Ja zrobię wszystko, co potrzebne, aby pomóc wszystkim i każdemu z was, osiągnąć przeznaczenie, dla którego się urodziliście. Sięgnijcie głęboko w wasze serca; poczujcie spokój, który pochodzi z niekończącej się Miłości.
Jesteśmy jednym.
Jestem Sananda/Jezus.
Zapisane przez Kathryn E. May, PsyD, 14 września 2013 r.

http://2012allabout.blogspot.com/2013/09/sananda-rozdzia-osiemnasty-nowe-pismo.html

http://www.whoneedslight.net/page/482501872

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/12/07/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-22/

Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (22)
Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
Rozdział 22
Jestem Sananda, ten, którego znaliście jako Jezusa.
Jest 8 listopada 2013 roku. Mówię do was z pokładu Nowego Jeruzalem, Statku-Matki Galaktycznej Federacji Światła. To był mój dom od jakichś lat, ponieważ zdecydowano, że pozostaniemy blisko Ziemi, aby nadzorować proces Wzniesienia i kierować gromadzeniem się tysięcy statków z najdalszych krańców Drogi Mlecznej, a nawet z poza niej. Jestem tutaj, w towarzystwie mojego ukochanego brata Ashtara, którego znacie jako Naczelnego Dowódcę floty.
Mogę powiedzieć, że to była przyjemność pracować razem nad tym ambitnym planem, który wszyscy zaprojektowaliśmy razem. Wiele razy mieliśmy spotkania tutaj z St. Germain, Matką i Ojcem Bogiem, Archaniołem Michałem i wieloma innymi, w których braliśmy pod uwagę wszystkie opcje, obserwując postępy na ziemi, i planując nowe sposoby, aby pomóc i zachęcić was. Każdy patrzył uważnie jak nasze ukochane Bliźniacze Płomienie wykonują swoją pracę tam na miejscu. Podziwiamy ich wytrzymałość i zdolność do miłości bezwarunkowej, mimo trudności i stresów życia tam w 3D, jak to nazwaliśmy i my tęsknimy do czasu, kiedy będziemy zjednoczeni z nimi i z wami wszystkimi.
Widzicie, chociaż tutaj nie ma czasu dla nas w wyższych wymiarach, jak jest doświadczany na Ziemi, wciąż przychodzimy do Was, dotykać twarzy, ściskać was w niekończącej się miłości, i czuć dystans między nami, który welon tworzy. Nie możecie nas zobaczyć, nawet jeśli stoimy przed wami w miłości. Czujecie naszą obecność, czasem wywołujecie nasze imiona, i to jest wspaniały moment dla nas. W naszej miłości, tęsknimy za dotykiem i waszym towarzystwem tak samo, jak wy za nami i domem. Ponieważ czas na spotkanie się zbliża, poczucie oczekiwaniu staje się coraz bardziej dojmujące.
Pomimo trudnej końcówki, której doświadczyłem jako Jezus, byłem bardzo zadowolony z towarzyszy i przyjaciół podczas tego życia. Byliśmy tak blisko, nasze serca były tak splecione, nasza miłość tak silna, że doprowadza mnie do łez pamięć miłych chwil, jakie tam przeżyłem. Ci, którzy przyszli po uzdrowienie, również pozostawili ślad na mnie. Patrzyłem w oczy tego, który był kulawy lub chory i moje serce kuło stałe połączenie, które pamiętam zawsze. Były to radosne czasy śmiechu i zabawy z moim zespołem przyjaciół i moją ukochaną Marią Magdaleną, oraz niezapomniane chwile, kiedy spojrzałam w oczy mojej córki, Sary. Jestem wdzięczny za każdą chwilę, jaka tam spędziłem.
Wszyscy teraz zbliżacie się do końca swojego życia na Ziemi, jaką znaliście od tysięcy lat. Mimo, że czekamy z niecierpliwością na Wielkie Przesunięcie, które zabierze was na nowy poziom doświadczenia, zapewniam was, że wy też będą patrzeć wstecz na te wcielenia na Matce Ziemi z nostalgią i miłością. Tak, to było trudno, ale największe triumfy i najbliższe przyjaźnie wyskakują z gleby konfliktów i zawirowań. Masz wszyscy doświadczenia trudności i macie wszyscy doświadczenia radości. Byliśmy towarzyszami w najbardziej ekscytującym projekcie, jaki możecie sobie wyobrazić. Nie ma nic lepszego niż to.
Prowadziliśmy projekt naprzód przez te wiele wieków, i on przyniósł nas tutaj, w tym niesamowitym momencie historii. Zamierzamy zobaczyć objawienie publicznego programu Prosperity, które będzie naprawiał tysiące lat kontrolowanego cierpienia na tej planecie. To przyniesie ulgę i tymczasowy stan radości dla tych, którzy nie będą musieli już martwić się i walczyć, aby zabezpieczyć ich bliskich. Późniejsze fazy przyniosą zapowiedzi naszej obecności wysoko nad wami w niebie, nasze serca wypełnione miłością i nasze intencje skierowane na wprowadzanie nowych technologii oraz nowych organizacji społecznych, z których będą korzystać wszyscy ludzie.
Cel wszystkich tych działań zawsze był jasny. To nie chodzi tylko o poprawę standardu życia dla wszystkich. Chodzi o poprawę relacji ze sobą i waszym Bogiem. Są to elementy, które trzeba rozwijać, aby podnieść swoje wibracje na tyle, aby wznieść się z przyjaciółmi i rodziną, jak rozumiecie cel wzniesienia bezpośrednio do 5. wymiaru ze swoim obecnym ciałem nienaruszonym. Tym razem nie będzie śmierci dla tych, którzy dokonali umów duszy, aby doświadczyć Wzniesienia.
Wiemy, jak trudno jest wam zrozumieć sens tego przejścia. Trudno sobie wyobrazić, wznoszenie się do nieba w ciele, pływając w eterze, aby rozpocząć nową przygodę w wyższych sferach – jesteście tak przyzwyczajeni do ciężkiej egzystencji, osadzonej mocno na ziemi. Ale rzeczywiście zaczynacie odczuwać lekkość w swoim bycie, poczucie światła -radości serca i miłości, która podnosi was do krainy, gdzie nie ma stresu, nie ma złości, nie ma ciemności, tylko światło. To jest wasza Obecność JAM JESTE. Czujecie to wyraźnie, kiedy medytujecie, kiedy otwieracie swoje serca na miłość i kiedy słuchacie sesji uzdrowień przez internet, gdzie Kathryn, ja i wielu innych Wzniesionych Mistrzów podnosi was do nowego doświadczenia siebie.
Możecie zaplanować Wzniesienie, drodzy. Możecie to zrobić poprzez ćwiczenia każdego dnia, aż do osiągnięcia stanu, w którym będziecie w doskonałej znajomości swoich myśli, uczuć i swoich działań. Nie przestawajcie doświadczania niekończącej się miłości kilka razy dziennie. W dalszym ciągu koncentrujcie się na każdym oddechu, każdej myśli i uczuciu, dopóki nie będziecie w stanie dopasować się doskonale z waszym Wyższym Ja, które jest Bogiem. W tym w pełni aktywnym stanie możecie zauważyć, że świat jest naprawdę pięknym miejscem. Ludzie wokół was, nawet Ci, którzy powodowali, że cierpieliście, oferowali możliwość wykonywania waszych mięśni Miłości. Będziecie się uśmiechali za każdym razem, gdy zobaczycie małe dziecko lub jak, pies macha ogonem, wasze oczy będą poszukiwać piękna w najmniej prawdopodobnych miejscach.
To jest magia Postawy, najdrożsi. Postawa miłosierdzia i przebaczenia czyni, że cały świat wygląda bardziej miękki, jaśniejszy i bardziej przyjazny. Postawa osądzania i dezaprobaty sprawia, że cały świat wygląda ponuro, wadliwie, brzydki i ciemny. Nauczyliście się, że to, co sobie wyobrażacie, tworzycie. Ale to, co sobie wyobrażacie jest określone przez postawy, z którymi mierzycie się ze światem. Zmierzcie się ze światem w postawie dobroduszności, ciekawości i hojności, a świat powita wasze towarzystwo. Nigdy nie będziecie czuli się samotni lub przygnębieni, bo zobaczycie możliwości na każdym kroku.
Pozostawcie wszystkie naprężenia konkurencji za sobą; dążcie jedynie do poprawienia waszej duchowej jaźni. Nie ma dyplomu lub nagrody do zdobycia, jedynie praca w kierunku własnych wyższych poziomów bytu, gdy zbliżacie się bliżej do Boga. Nagrodą jest szczęście i spokój wewnętrzny. Zamiast pracować ciężej, aby udowodnić, jak możecie być poświęceni pracy lub firmie, która was zatrudnia, rozejrzyjcie się po ludziach, z którymi dzielicie przestrzeń i coś zróbcie, aby uczynić ich życie bardziej przyjemnym.
Znajdźcie małe możliwości, aby służyć innym, a będziecie mogli zauważyć, jak łatwo i naturalnie zaczynacie pasować do świata. Tak, tam jest miejsce dla Was. Macie wartość, właśnie dlatego, że jesteście tutaj. Szukajcie głęboko wewnątrz siebie, aby znaleźć starożytne prawdy, mądrości, które już zdobyliście w wielu minionych wcieleniach. Możecie je wyczuć, szczególnie czasami, gdy jesteście przyciągani do nowego przedsięwzięcia, lub gdy znajdziecie siebie w użyciu pewnych umiejętności z łatwością. Nie tylko jesteście godni, to jesteście również bardziej doświadczonymi i utalentowanymi niż daliście sobie kredyt.
Wkrótce znajdziecie swoje życie odwrócone do góry nogami. Jest to czas ogromnej zmiany. Nic nie pozostanie takie, jak to znaliście, wszystko będzie nowe, ekscytujące i inspirujące, jeśli utrzymacie otwarte serce i podejdziecie do tego wszystkiego w postawie radosnego oczekiwania. Każdy dzień przyniesie was bliżej do ostatecznego celu – wysokiej wibracji, która będzie przenosić was przez portal do nowego życia, nowego początku.
Dołączcie do mnie, Ukochani, będziemy iść razem w stronę triumfującego dnia Wzniesienia, a będziecie znali spokój, harmonię i nieskończoną Miłość. Jestem waszym Sanandą.
Zapisane przez Kathryn E. May, PsyD, 8 listopada 2013 r.

http://2012allabout.blogspot.com/2013/12/rozdzia-22-nowe-pismo-swiete.html

http://www.whoneedslight.net/page/482505758

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *